Kan barnevernet kreve opphold i barnehage hver dag?

Publisert: 20.08.2021

Jeg er i den situasjonen hvor skole har meldt bekymring til barnevernstjenesten på grunn av høyt fravær da barnet har utfordringer og er under utredning. Barnehagen har da blitt blandet inn i saken. Styrer i barnehagen noter alt om meg, når jeg leverer og om noen andre lever/henter. Barnevernet krever levering hver dag og kun av meg. Jeg er alene med 3 barn, har de lov til å kreve at barnet er i barnehagen hver eneste dag og nekte andre å hjelpe til med henting/levering? Kan barnehage overvåke så mye? Noe jeg kan gjøre?

Svar:

Barneverntjenesten kan fatte vedtak om hjelpetiltak for et barn om det er tilstrekkelig grunnlag for det. Siden regelen om å pålegge hjelpetiltak er et unntak fra prinsippet om frivillighet, er vilkårene for å pålegge hjelpetiltak strengere enn vilkårene for å tilby frivillige hjelpetiltak. Et av tiltakene barnevernet kan pålegge er opphold i barnehage, hvor de kan kreve at et barn skal være i barnehagen hver dag på dagtid. Da er det naturlig at barneverntjenesten ber om tilbakemelding fra barnehagen at barnet blir levert daglig.

Dersom det ikke er fattet et slikt vedtak kan ikke barneverntjenesten kreve at barnet er i barnehagen hver dag, eller legge føringer for hvem som skal hente og levere barnet.

Ofte vil man finne seg i en situasjon hvor man opplever at man ikke blir gitt noe reelt valg i møte med barneverntjenesten i slike saker, enten så samarbeider man om frivillig daglig opphold i barnehage, ellers vil de fatte et vedtak.

Vedtak om pålegg om opphold i barnehage er et tvangsvedtak som man kan kreve overprøvet i Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. Fylkesnemnda vil da prøve om vilkårene for å pålegge tiltaket er oppfylt. Om Fylkesnemnda ikke er enige med barneverntjenesten om at vilkårene er oppfylt, vil vedtaket bli opphevet, og foreldrene kan igjen selv velge om barnet skal være i barnehagen daglig eller ikke.

For alle saker som er til behandling i Fylkesnemnda vil man ha krav på gratis advokatbistand, dekket av det offentlige. Om barneverntjenesten har pålagt deg et slikt tiltak, eller varslet at de vil gjøre det, vil jeg anbefale at du kontakter en advokat for å drøfte saken din konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: