Kan eiendommen tvangsselges?

Publisert: 24.11.2021

Har spørsmål i forbindelse med tvangssalg av eiendom hvor gjeldsinnehaver eier 1/2 del av eiendommen og hvor ektefeller eier 1/2 del av eiendommen. Hvis ektefelle ikke har noe med den del av gjeld som er blitt pantsatt i eiendommen via namsmannen kan da eiendommen likevel tvangsselges? Da ektefellen er en helt uskyldig part?

Svar:

Det er fullt mulig å selge, herunder ved tvang, en ideell andel av en bolig. Dette gjelder også i de tilfeller der den andre eieren ikke har noe ansvar for den gjelden som inndrives med krav om dekning av andelen.

Ved et slikt salg vil man derav få en ny sameier. Det høres naturligvis veldig ukurant ut, og det er også derfor det ikke er så enkelt å få solgt en slik ideell andel.

Men det kan tenkes at noen er villig til å gi en spotpris på denne andelen for deretter å kreve sameie som sådan oppløst og med dette oppnå full markedsverdi ved det senere salget og derav innkassere en god gevinst.

Som den andre eieren av eiendommen må man være oppmerksom på disse forhold. Her er det også viktig å huske på at man som sameier har en forkjøpsrett til andelen. For det tilfelle man ser at andelen til den gjeldsansvarlige kan bli solgt for en "spotpris" burde man se på muligheten for å hindre dette salget ved å selv tre inn som kjøper av den andre andelen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: