Kan ektefelle ta opp lån med fellesgjeld?

Publisert: 19.06.2018

Når man er gift, og har felleseie, og er ansvarlig for felles gjeld, hvordan er det da mulig for den ene parten å ta opp lån, uten den andres samtykke? Hvis en da blir skilt, så blir da ting delt, minus fellesgjeld?

Svar:

Ditt første spørsmål, om hvordan det er mulig, er enkelt å svare på: Det er bare å gå i banken eller bestille et kredittkort. Den ene ektefellen trenger ikke underskrift fra. den andre for å ta opp gjeld i eget navn. (Men hvis felles bolig skal pantsettes, må det derimot underskrift fra ektefellen til).

Selv om man har felleseie, er ikke gjelden nødvendigvis felles. Hva så hvis man blir skilt, spør du. Da deles boet i to rådighetsdeler; en som er hans og en som er hennes. Det som er felles, deles på midten slik at hver får en halvpart på sin rådighetsdel. Deretter trekker man fra gjelden på samme måte: Hans gjeld trekkes fra hans rådighetsdel, og hennes gjeld trekkes fra hennes rådighetsdel. Til slutt deler man ved at hver gir halvparten av sin netto til den andre.

Hvis den ene har skakkjørt sin økonomi så ille at hans/hennes rådighetsdel går i minus, så er konsekvensen at det ikke blir noe å dele fra den ektefellen. Den andre er altså ikke pliktig til å være med på å dekke underskuddet. Men den andre rådighetsdelen må fortsatt deles mellom partene.

Del denne artikkelen: