Kan far få hovedomsorgen for barnet?

Publisert: 24.09.2021

Kan far få hovedomsorgen for barnet om mor reiser og barnet er under 1 år, da han har fast jobb hus og bil og mor har ingenting. Far har god tilknytting til barnet.

Svar:

Det avgjørende er hva som er best for barnet. Ofte vil små barn av naturlige årsaker ha en sterkere tilknytning til mor. Det er allikevel ikke slik at det er noen automatikk at barnet skal ha fast bosted hos mor. Det er flere forhold som vil være av betydning. Ikke minst vil foreldrenes personlige egenskaper i foreldrerollen være viktig.

Uansett vil utfallet måtte bero på en konkret vurdering av hvem som antas å kunne gi de beste omsorgsbetingelsene for barnet. Jeg har naturligvis ikke forutsetning for å mene noe om dette, men håper dere finner frem til gode løsninger for barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: