Kan far kreve 50/50-barnefordeling når barnet er ett år?

Publisert: 04.03.2021

Jeg og barnefaren gikk fra hverandre da barnet vårt var 4 uker gammelt. Fra da av har jeg hatt barnet 90% av tiden. Resten har han hatt samvær med sin far. Nå er barnet 1 år og far ønsker 50/50. Dette ønsker ikke jeg da barnet fortsatt er lite. Barnefar legger også til at siden jeg ikke har ammet barnet så er ikke barnet avhengig av meg. Noe som han bruker som et argument. Jeg har hovedomsorgen for barnet. Kan far kreve 50/50?

Svar:

De aller fleste sakkyndige mener det er alt for tidlig å praktisere 50/50 når barnet er 1 år. Så er det viktig å understreke at alle barn er forskjellige slik at det for noen sikkert kan være en god løsning. Dette fordrer at barna har en god og trygg tilknytning til begge foreldre. Mange mener at barnet bør nærme seg skolepliktig alder før man praktiserer en delt løsning fullt ut, men her er det delte meninger.

Det som uansett er tilfellet er at retten ikke vil avsi dom på delt løsning for et så lite barn der foreldrene er uenige om fordelingen. Det følger av loven at det kun er unntaksvis at retten kan avsi dom på delt løsning der foreldrene ikke har praktisert dette tidligere og man har et samarbeidsklima som tilsier at dette er en god løsning.

Ut fra det du skriver vil jeg nok med stor grad av sannsynlighet mene at far ikke har særlig mulighet for å nå frem med et krav om 50/50.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: