Kan far legge ut bilder av barna på sosiale medier uten samtykke?

Publisert: 06.09.2021

Jeg og min eksmann har to barn på 4 og 5 år. Barna har delt bosted, bor 50/50 fordeling. Det jeg ikke liker er at far legger ut bilder på Facebook av barna, altså vanlige bilder. Jeg som mor ønsker ikke at barna skal være på sosiale medier. Far bryr seg ikke om hva jeg mener om det. Har han rett til det uten mitt samtykke?

Svar:

Det er Åndsverksloven som regulerer hva som er lov og ikke lov hva gjelder bruk av bilde på f. eks. sosiale medier. Lovkommentaren antar at retten til å gi samtykke til publisering av bilder tilfaller bostedsforelderen, jf. bl. § 37. Det vil si den av foreldrene barnet bor fast sammen med.

Likevel tilføyes det at dersom det er tatt kurante bilder av barnet under samvær med den andre forelderen, så må samværsforelderen kunne gi samtykke til publisering av disse bildene. Dersom offentliggjøringen kan få negative konsekvenser for barnet antas det at begge foreldrene må gis samtykke. Det er da nærliggende å tro at det er de antatte følgene av publiseringen som styrer hvorvidt samtykkeretten legges under bosted eller under foreldreansvaret.

Basert på det jeg her har referert så antas far å kunne legge ut vanlige bilder av barna som er tatt under samvær med ham.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: