Kan far nekte samvær?

Publisert: 05.02.2021

Er sammen med en dame som har barn fra før, gutten bor nå hos faren, men er hos moren annenhver helg. Nå skal vi flytte sammen og vi lurer da på om faren kan nekte samvær uten god grunn? Lurer og på hvordan fri rettshjelp fungerer om man er ufør.

Svar:

Barn har rett til samvær med begge sines foreldre. Det at mor flytter sammen med en annen person endrer ikke dette utgangspunktet.

Uansett er det en forutsetning at enhver ordning er til det beste for barnet. Dersom det skulle være forhold ved deg som får negativ innvirkning på barnet vil en barnets beste vurdering kunne tilsi at samværene begrenset.

Dersom så ikke er tilfellet vil det ikke være noe grunnlag for far til å nekte samvær.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: