Kan forsikring gjelde ved ME?

Publisert: 04.02.2018

Forsikring knyttet til innskuddspensjon, unntaket «Sykdom, skade eller lyte som medlemmet hadde, og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i kollektivforsikringen og som innen to år deretter medfører nedsatt inntektsevne.» Vil unntaket ovenfor kunne gjelde for ME da jag var sykemeldt 1 år etter at ansettelse for en operasjon relatert hodepine med påfølgende sykemelding? Siden 4 månader foreligger fritak fra arbeidsgiveravgift ved sykefravær kronisk migrene.

Svar:

For at dette unntaket skal slå inn, må du ha hatt et helseproblem da du ble ansatt, som førte til at du senere fikk ME. Dette tror jeg forsikringsselskapet vil slite med å bevise: Årsakene til ME er dårlig opplyst. Enten hadde du det i et tidlig stadium da du ble ansatt, eller så hadde du det ikke. Dette må avgjøres av medisinsk sakkyndige eksperter.

Hvis ekspertene kommer til at ME (eller kronisk hodepine) er en tilfeldig bivirkning av en operasjon du måtte ha på grunn av et annet problem du hadde da du ble ansatt, så tror jeg heller ikke vilkåret vil være oppfylt. Men igjen - her er du borti spørsmål hvor man ikke bare trenger advokater som forstår seg på helse: Man trenger også medisinske eksperter som klarer å forstå juridiske spørsmål.m

Del denne artikkelen: