Kan fosterforeldre flytte hvor de vil?

Publisert: 19.11.2021

Kan en av fosterforeldrene bare flytte alene langt av gårde, uten samtykke fra fosterbarnet og den andre fosterforelderen? Fosterforeldre er vel også under barneloven?

Svar:

Fosterforeldre er ikke underlagt barnelovens regler om samvær og krav til varsel ved flytting. Relasjonen mellom fosterforeldre og barna er regulert i en fosterhjemsavtale med barneverntjenesten.

Om fosterforeldre flytter fra hverandre, plikter man å informere barneverntjenesten om dette. Fosterhjemsavtalen faller da bort. Barneverntjenesten vil vurdere om det beste er å inngå en ny avtale med fosterforeldrene, eller å flytte barnet. Barneverntjenesten vil foreta en vurdering av hva slags ordning de mener er til det beste for fosterbarnet med tanke på bosted og samværsordning.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: