Kan halvsøstrene kreve uskiftet bo?

Publisert: 19.04.2021

Samboer mister nettopp sin far til kreft. Han er eneste felles barnet. Halvsøstrene som han deler mor med presser på at mor skal søke uskiftet bo. De er ikke adoptert av far. Kan mor og søstre gjøre det uten min samboers tillatelse? Det svirrer noen rykter om at testamentet faren skrev ikke er gyldig, vi vet enda ikke om det er sant. I testamentet skrev han at sønnen skulle få det samme søstrene hadde arvet fra sin avdøde far og etterpå ville han at resten skulle fordeles likt mellom alle

Svar:

Om mor og hans døde far er gift, kan mor sitte i uskiftet bo uten hans samtykke. Det er kun særkullsbarn som kan nekte gjenlevende ektefelle å sitte i uskiftet bo. Jeg forstår det slik at du er felles barn, og så har din mor særkullsbarn.

Det er da viktig at det settes opp en fortegnelse om hva som tilhører hvem av ektefellene av verdier, siden mor har særkullsbarn, som kun skal arve henne den dagen uskifteboet skal gjøres opp, og ikke noe etter din far.
Om testamentet er gyldig, må vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: