Kan ikke gå på ski til hytta pga naboens vei

Publisert: 23.02.2021

Vi har en hytte uten bilvei til døra, men parkering ca 500 meter unna på grunneiers tomt. Den eneste nabohytten anla vei for ca 8 år siden uten å involvere oss. I år har vi begynt å bruke hytten igjen på vinterstid etter at barna ble større. Vi har fått redusert fremkommelighet til hytten da vår adkomst til hytten vinterstid gikk der veien nå er anlagt. Når den brøytes er det ikke mulig å gå på ski her lengre. Har nabo plikt til å tilrettelegge sti for oss? Er saken foreldet?

Svar:

Jeg har litt vanskeligheter med å forstå at brøyting av veien skal forhindre dere fra å gå på ski til deres hytte.

Men jeg formoder at dette har noe med brøytekanter og at dette kan være vanskelig å forsere?

Slik jeg ser det foreligger det både en rett for naboen til å benytte bilvei og dere har naturligvis adkomst over tomten frem til deres hytte. Disse rettighetene løper parallelt rent rettslig. I forhold til hverandre så må man anvende det prinsipp som gjelder mellom grunneier og rettighetshaver slik det følger av lov om serviutter § 2:

§ 2. Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe for den andre.

I dette ligger det også en plikt for en rettighetshaver i forhold til en annen rettighetshaver å måtte bruke sin rettighet slik at det ikke oppstår noen skade eller ulempe for andre rettighetshavere. I forhold til denne konkrete saken vil jeg da anbefale at man finner en løsning som gjøre at brøyting av veien ikke kommer i konflikt med deres skiløype.

Jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om foreldelse her.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: