Kan innkrevingssentralen trekke penger fra engangsstønad?

Publisert: 15.09.2020

Jeg er arbeidsledig, student på en privat høgskole. Tidligere har jeg hatt en sak hos Lånekassen som senere ble videresendt til SI. Jeg fikk en årlig varsel idag om at jeg fortsatt skylder en tvangsinnkreving på 200 000. Jeg vil sende en klage, men jeg lurer på om fri rettshjelp kan hjelpe meg med det? Jeg er gravid og blir nødt til å søke om engangsstønad for å kjøpe nødvendige ting, men jeg frykter at SI kan ta pant i de pengene jeg kommer til å få. Kan dette stemme?

Svar:

Dette er en sak hvor man normalt ikke fyller vilkårene for å få innvilget fri rettshjelp. Det fremkommer av forskrift at man kan få innvilget fri rettshjelp ved særskilte tilfeller hvor "saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad". Dette blir i så fall en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Engangsstønad er en ytelse fra NAV som etter søknad kan bli utbetalt til mor etter fødsel. Engangsstønad er et alternativ til foreldrepenger dersom mor ikke har hatt inntekt som gir rett til foreldrepenger. Fra 1. januar 2020 var satsen kr. 84 720,- per barn.

Dekningsloven har regler om hvilke eiendeler og inntekter som kan beslaglegges til fordel for en kreditor. Utgangspunktet er at alt en skyldner eier og mottar kan tas til dekning av gjeld, men det er viktige og store unntak.

Justisdepartementet sin lovavdeling ga en uttalelse tilbake i 2001 som vurderte adgangen til trekk i barnetrygd og i kontantstøtte. Konklusjonen var at det ikke kunne nedlegges trekk i barnetrygd, mens det kunne nedlegges trekk i kontantstøtte. Jeg har ikke sett avgjørelser som refererer til denne uttalelsen. Innenfor området er det nok en betydelig praksis fra namsmenn og tingretter som ikke er alment tilgjengelig. Som utgangspunkt vil jeg legge til grunn at engangsstønad betraktes på samme måte som kontantstønad, altså at den ikke er beslagsfri.

Selv om ytelsen per definisjon ikke er beslagsfri, så innebærer ikke det nødvendigvis at det kan tas beslag i ytelsen. Det er klare regler for hvor mye en skyldner skal sitte igjen med til dekning av kostnader til livsopphold og bolig. Utfra vilkårene for rett til engangsstønad, så vil det i mange, og kanskje i de fleste, tilfeller være utelukket å kunne gjennomføre trekk i stønaden.

Del denne artikkelen: