Kan jeg hente datter i utlandet?

Publisert: 15.10.2021

Min kone og min datter har flyttet til utlandet med vilje. Kona hadde midlertidig oppholdstillatelse og den har gått ut. Barna er norske statsborgere. Nå har hun lyst å komme tilbake til Norge. Jeg tok kontakt med UDI og de sa at hun må søke på nytt for å få reise tilbake, men hun sier at hun skal ta kontakt med norsk ambassade og fortelle at hun mistet oppholdstillatelse. Derfor fikk hun ikke reise hjem i god tid. Spørsmål er kan hun gjør dette? Og kan jeg hente min datter?

Svar:

Det er vanskelig å svare konkret på spørsmål om din kones oppholdstillatelse uten å ha flere detaljer i saken.

Når det gjelder datteren din, så kreves det samtykke fra begge foreldre med foreldreansvar, dersom et barn skal flytte ut av landet. Om du ikke har gitt samtykke til at barnet flytter ut av landet, har mor som utgangspunkt ikke rett til å flytte utenlands med barnet, da kan du kreve at barnet skal returnere til Norge.

Om du kan hente din datter eller ikke beror på en konkret vurdering av omstendighetene med flyttingen. I alle spørsmål som handler om barn, bosted og samvær så skal man ta utgangspunkt i hva som er til det beste for det konkrete barnet.

Uten flere opplysninger er det ikke mulig å konkret svare på om du har rett til å hente henne og hva som er best fremgangsmåte i deres tilfelle. Jeg vil råde deg til å kontakte en advokat som kan diskutere saken med deg konkret. Du finner advokater som er eksperter på barnerett ved å trykke på knappen "Finn advokat" øverst på denne siden.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: