Kan kjøper kreve erstatning av selger for syk valp?

Publisert: 06.09.2021

Jeg kjøpte en valp i desember som vi måtte selge videre grunnet sykdom. En måned senere informerte jeg de nye eiere om at valpens bror har blitt syk, Short ulna-syndrom. De sjekket derfor valp kjøpt av meg. Jeg fikk beskjed fra oppdretter. Det ble påvist samme sykdom på valpen. De vil nå har 35.000,- i erstatning. Jeg har tilbudt dem enten halve kjøpesummen tilbake eller kjøpesummen mot at jeg henter tilbake hunden. De nekter for alle mine forslag. Hvilke rettigheter har jeg?

Svar:

Så lenge dette var noe du ikke visste på forhånd, og du har tilbudt å ta hunden tilbake mot pengene, så fremstår det å være et greit tilbud til en løsning. Det er vanskelig å se at det foreligger et erstatningsgrunnlag her da du ikke var kjent med sykdommen. Det er neppe slik at du er erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag - dvs. at man kan se det som at du skal være garantist for at hunden er frisk. Generelt er det en risiko for at dyr har sykdommer og tilstander man ikke kan kjenne til på forhånd. Hvis det ikke er noen klar avtale rundt dette, må de altså bruke de ulovfestede erstatningsreglene og da må de sannsynliggjøre at det foreligger et grunnlag for erstatning, feks. at du har vært uaktsom eller at du har et objektivt ansvar. Slik saken er fremstilt virker det vanskelig å nå frem med et slikt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: