Kan korte utenlandsopphold få skattemessige konsekvenser?

Publisert: 20.05.2021

Kan en arbeidstaker som bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver for eksempel jobbe to til fire uker fra utlandet (fjernarbeid) uten at det blir skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver og/eller arbeidstaker?

Eksempel 1: Norsk statsborger, bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, har hus i Spania og ønsker å jobbe fra Spania i en måned. Eksempel 2: Person bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, men er opprinnelig fra et annet europeisk land og ønsker å jobbe fra hjemland i en periode?

Svar:

Det er normalt "domicilprinsippet" som bestemmer hvor en skal betale sin skatt. Normalt anses en bosatt i det land hvor en tilbringer minst 186 av nettene i løpet av et år. Dette gjelder uavhengig av hvor arbeidsgivers adresse er.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: