Kan man arve forkjøpsrett?

Publisert: 05.11.2021
Emneord: ,

I desember 1974 fremkommer det av grunnboken at det er forkjøpsrett for søsken til min onkel, altså en av de er min mamma. Gården skal nå selges og mamma er enda i livet, har hun forkjøpsrett? Eller opphører den etter eks 25 år? Kan en forkjøpsrett arves, eller videreføres slik at jeg får denne forkjøpsretten (om ingen andre ønsker å benytte seg av den) ? En av søsknene til min onkel er død og han har en datter, går da forkjøpsretten videre til henne?

Svar:

Forkjøpsretten vil normalt være gjeldende også etter 25 år. Om den arves, altså om hennes livsarvinger trer inn i den samme forkjøpsretten, beror på en tolkning av hva som er avtalt. Er det en personlig forkjøpsrett for din mor, eller var det meningen at den også skulle omfatte hennes livsarvinger? Dette er i utgangspunktet ikke et arverettslig spørsmål, men et spørsmål om omfanget av forkjøpsretten. Det vil da også gjelde din avdøde onkels datter.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: