Kan man jobb i permisjon?

Publisert: 04.02.2021
Emneord: ,

Har fast 17 % stilling, er i innvilget ulønnet foreldrepermisjon (etter ordinær permisjon). Fått tilbud om vikarjobb et annet sted, kan jeg jobbe der samtidig som jeg er i perm fra opprinnelig jobb? Må jeg opplyse nåværende arbeidsgiver om dette? Kan arbeidsgiver trekke tilbake permisjon?

Svar:

Basert på din lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, må du opplyse om andre samtidige arbeidsforhold. Avtale om permisjon vil regulere om arbeidsgiver har anledning til å trekke denne tilbake på gitte vilkår og forutsetningene for permisjonen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: