Kan man kreve økt barnebidrag med tilbakevirkende kraft?

Publisert: 20.05.2021

Når et bidrag er fastsatt av NAV (2019) på feilaktige opplysninger fra far med tanke på samværsnetter, er det da mulig å kreve nytt bidrag med tilbakevirkende kraft? Det gjelder ca. 2000 kr for lite per måned. Hvem har bevisbyrden for hva som er rett i antall netter? Hvem vil NAV tro på og hvordan sikrer de rette opplysninger?

Svar:

Hovedregelen er at dersom man søker om endring av et fastsatt bidrag, skal endringen skje fra måneden etter at søknaden kom inn til NAV. Dersom du søker om å få fastsatt eller endret et bidrag tilbake i tid, må man begrunne hvorfor man søker tilbake i tid. Det kreves sterke grunner for at NAV skal endre bidrag tilbake i tid før søknadstidspunktet, unntaket skjer oftest i forbindelse med samlivsbrudd, hvor partene får litt tid til å områ seg før de sender søknad.

Samværsfradraget skal som utgangspunkt fastsettes basert på det avtalte samværet. Der partene har en avtale, men er uenige om omfanget av samværet, sier forskriften at det minste felles oppgitte samværet skal legges til grunn.

Dersom en av foreldrene "klart" kan bevise at avtalen ikke blir fulgt, skal det ikke gis samværsfradrag, med mindre en av foreldrene kan dokumentere at noe samvær blir gjennomført, da er det det faktisk gjennomførte samværet som danner grunnlag for samværsfradraget, og ikke det avtalte.

Når det gjelder dokumentasjon for faktisk gjennomført samvær, er dette et tema det er mye konflikt rundt. Dersom foreldrene er uenige om gjennomført samvær har vært i tråd med avtale eller ikke, vil det være et bevisspørsmål. Det kan være lurt å kontakte saksbehandler hos NAV og høre hva de ønsker av dokumentasjon for gjennomført samvær.

Før gjerne logg for når barnet er hos deg, og behold kopi av korrespondanse som viser avlyste samvær, så vil det kunne benyttes som dokumentasjon i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: