Kan man saksøke staten for menneskerettighetsbrudd?

Publisert: 06.04.2021

Hva blir konsekvensene om en stat finnes skyldige i menneskerettighetsbrudd under en krisesituasjon, enten i egen rettsinstans eller i en internasjonal menneskerettighetsdomstol? Skal det mer til for å dømmes for et slikt brudd under en krisesituasjon, enn ellers, da staten kan innskrenke de fleste menneskerettigheter under krisesituasjoner? Var statens «koronalov» en måte å legitimere mulige brudd på gjeldende lover under en krisesituasjon? Kan man da saksøke staten for brudd i ettertid?

Svar:

Man kan saksøke Staten for det man måtte ønske, men om man vil nå frem med saken er et annet spørsmål.
Menneskerettighetene endrer seg ikke fordi man er i en vanskelig tid. Statens mulighet til å sette Menneskerettighetene til side i en vanskelig tid er ikke større enn de var før den vanskelige tiden.
Statens "koronalov" var ment å gi Staten fullmakter til å treffe vedtak man ikke hadde rettslig grunnlag for tidligere.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: