Kan man søke erstatning for sen ADHD-diagnose?

Publisert: 29.04.2021

Jeg har i seks år nå prøvd å få til en utredning for ADHD, da jeg og samtlige rundt meg er sikre på at det er det jeg har. Jeg har tidligere fått diagnosen dysleksi, men føler ikke at dette stemmer. Hver gang jeg blir henvist til ny vurdering får jeg avslag grunnet dysleksi-diagnosen, da de mener grunnlaget for ny vurdering ikke er der. Er i dag 31 år og ufør. Tror oppfølging for ADHD vil kunne få meg ut i jobb. Kan jeg søke erstatning? Mister mange arbeidsår til dette.

Svar:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3 gir deg rett til fornyet vurdering, men kun etter henvisning fra allmennlege. Legen kan nekte å henvise deg hvis legen har saklig grunn. Dersom du blir henvist til spesialisthelsetjenesten og får et resultat som viser at du hadde rett, da kan du søke om erstatning for forsinket diagnose. Et slikt krav sendes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE.no)

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: