Kan mor flytte med barn uten samtykke fra barnefar?

Publisert: 08.04.2021

Mor ønsker å flytte til sitt hjemfylke etter brudd med barnefar (1 år siden. Bor og eier enda bolig sammen). Far har godtatt muntlig at begge parter skal flytte til mors hjemkommune (annet fylke) mot delt fastbosted. Først var avtalen 1. april for da går hans jobbkontrakt ut. Så ble det utvidet til sommeren. Mor lot seg da overtale til å vente. Nå har han fått utvidet kontrakten igjen, denne gangen til januar 2022. Dette har far takket ja til. Kan mor med barn da flytte uten samtykke?

Svar:

Det er ikke noe krav om å innhente samtykke fra den andre forelderen for å flytte med et barn innenlands. Det er en plikt til å varsle om flytting tre måneder før flyttingen. Om foreldrene ikke blir enige om flytting, plikter den av foreldrene som ønsker å flytte å begjære mekling ved familievernkontoret. Dersom foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte, kan samværsforelderen reise sak etter barneloven § 64 og be om at barnets bosted overføres til samværsforelderen.

I ditt tilfelle er det uklart om fars samtykke fortsatt står seg. Jeg vil derfor råde deg til å gå i dialog med far, og eventuelt bestille time til mekling, om dere ikke blir enige.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: