Kan mor forandre på barns etternavn?

Publisert: 27.11.2020

Kan mor forandre på barns etternavn uten at far skriver under på det? Barn er snart 12 år, har i dag mors etternavn som mellomnavn og fars etternavn som etternavn. Kan mor bytte om slik at fars etternavn blir mellomnavn, uten at far skriver under?

Svar:

Dersom mor har foreldreansvaret alene vil hun kunne endre navn på barnet uten at far medvirker. For det tilfellet at foreldrene har felles foreldreansvar (noe som er det vanlige) så må hun har fars samtykke ved navneendring på barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: