Kan mor nekte far å se nyfødt barn?

Publisert: 06.05.2020

Jeg lurer på om mor kan nekte far å se barnet etter fødsel? Hvilke rettigheter har far, når det gjelder å bestemme navn, trosretning, og få treffe barnet etter fødsel?

Svar:

Lovens utgangspunkt er at barnet har rett til kontakt med begge sine foreldre. Dersom mor, i den situasjonen du nevner, motsetter seg dette vil du ikke kunne gjennomtvinge kontakt med barnet. I ytterste konsekvens må du da bringe spørsmålet inn for retten som vil kunne bestemme at du har rett til samvær med barnet. Heller ikke da vil samvær kunne tvangsgjennomføres, men mor risikerer tvangsmulkt dersom hun ikke forholder seg til rettens avgjørelse. Jeg vil allikevel understreke at dette er en svært uheldig start på foreldrerollen og oppfordre til i første omgang å benytte meklingsmuligheten som blant annet tilbys ved familievernkontoret slik at dere kan få hjelp til å få en ordning på plass.

Hva gjelder medbestemmelsesrett knyttet til trossamfunn og navn ligger dette under foreldreansvaret. Dersom du har del i dette kan f. eks. ikke mor ensidig endre barnets navn uten ditt samtykke. Der foreldrene har felles foreldreansvar må også begge samtykke ved innmelding i trossamfunn.

Hva gjelder foreldreansvar er det nylig trådt i kraft nye bestemmelser om dette.

Hovedregelen er nå at foreldre har felles foreldreansvar også når de ikke bor sammen. I stedet for at far må fremsette krav om å ta del i foreldreansvaret, vil det være mor som må gi melding til folkeregistreringsmyndighetene om at hun ønsker foreldreansvaret alene.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: