Kan nabo som mater fugler bli kastet ut?

Publisert: 18.01.2021

Bor i blokk. En annen beboer mater fugler på egen terrasse med flere fuglematere samt strør daglig fuglemat under busker og trær i fellesareal. Ordensreglene har bestemmelse som forbyr begge deler. Vedtektene har pkt. der det står at styret kan gi advarsler og i siste instans kreve boenhet solgt og beboer fjernet. Hvor holdbart er dette i forhold til jus? Daglig mating av fugler kan dokumenteres med videoer over flere dager.

Svar:

Slik regulering er nok greit å regulere i ordensbestemmelser sett hensyn til utfordringer som slik fugleaktivitet kan medføre knyttet til diverse, herunder bakterier med mer (gjør seg ikke mindre gjeldende i disse dager),

Om vedkommende beboer ikke responderer på varsler kan vedkommende risikere å bli kastet ut og eventuelt få solgt leiligheten.

Det vil jo på den annen side synd at en beboer skal bli kastet ut fordi vedkommende liker å mate fugler.

Jeg er overbevist om at det må være mulig å finne minnelige løsninger ved slike situasjonen som tar hensyn til alle.

Det som kan være utfordringen ved mange boligselskaper er styrets manglende evne og vilje til å ta tak i saker, hvilket kan være like frustrerende som det opprinnelige problemet man har.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: