Kan namsmannen ta utlegg fra arv?

Publisert: 07.12.2020
Emneord: ,

Jeg kommer nå i nærmeste fremtid til å arve 1/7 del av en eiendom i arv fra mine foreldre. Jeg er under namsmannens harde hånd på grunn av mislighetsholdt gjeld. Kan namsmannen ta pant i min del av arven? Vi er syv søsken som skal dele.

Svar:

Alt du arver vil bli ansett som din formue, og kan tas utlegg i fra namsmannen. Det er muligheter til å gjøre fremtidig arv beslagsfri fra dine kreditorer, men dette kan være ganske komplisert, og er noe dine foreldre må bestemme i testament. Dette bør vurderes mer konkret om er hensiktsmessig for din del. Et alternativ er å gi avkall på arven.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: