Kan særkullsbarn gjøres arveløse ved testament?

Publisert: 18.02.2021

Vi har vært gift i 4 år, har særkullsbarn, ingen felles barn og før ekteskapsinngåelsen hadde hun særeie på boligen. I fjor kjøpte vi fritidseiendom med 2/3 eierfordeling. Hun 3 og han 2. Kan noen av barna gjøres arveløse eller kun få et minimum av rettmessig arv ved å f. eks utforme et testament?

Svar:

Særkullsbarna kan begrenses til å få minste pliktdelsarv på enten 2/3 av verdiene til den enkelte av dere, eller 15 G, dersom det er et lavere beløp. Så kan dere testamentere resterende til hverandre. Dere har også rett til å arve 1/4 etter hverandre. Denne ektefellearven på 1/4 gjelder også særeieverdier.

Merk også at dere bør vurdere å lage ektepakt for fritidseiendommen, for selv om der eier 2/3, så vil verdien av dette deles likt dersom det er felleseie.

Jeg anbefaler at dere får en konkret vurdering av deres sak.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: