Kan styret i et sameie bestemme regnskapsførers lønn?

Publisert: 19.05.2021

Kan styret i et sameie på 12 selveierleiligheter alene uten årsmøtets flertall bestemme lønn/godtgjørelse til regnskapsfører? Ekstern regnskapsfører ble brukt. I våre vedtekter står det at styrets leder er forretningsfører.

Svar:

Svaret til ditt spørsmål kan man antagelig lese direkte ut av lovens § 58 som jeg limer inn her:

§ 58.Styrets beslutningsmyndighet

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

Styret kan beslutte et slikt vederlag med mindre årsmøte har begrenset styrets myndighet, eller at dette følger av vedtektene.

Formodentlig så følger det en avtale mellom sameie og regnskapsfører for hva dette vederlaget skal utgjøre, slik at sameiet nok er forpliktet til å betale dette vederlaget som nå er godkjent av styret.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: