Kan utleier av campingplass øke leien uten videre?

Publisert: 06.09.2021

Kan en utleier av campingplass øke leien hvis det ikke står noe om dette i kontrakten? I tilfelle, er utleier forpliktet til å informere en viss tid på forhånd? I kontrakten står det ingen pris på leie, kun at de sender ut en proformafaktura med en tidsfrist.

Svar:

Det er vanligvis slik at en part i et avtaleforhold ikke kan endre bestemmelser alene når man har en avtale med to parter. Regulering av leie må normalt avtales for å kunne kreves. Likevel er det i en del bransjer sedvane og praksis for regulering av leie i tråd med generell prisvekst - indeksregulering. Spørsmålet er da om avtalen kan fortolkes eller fylles ut slik at det også må anses å være en del av avtalen at leien kan reguleres på denne måten.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: