Kjøpe deler av aksjepost

Publisert: 14.10.2020

Jeg er eier av en andel i et aksjeselskap. En av de andre andelseierne ønsker å selge sin andel og har fått et bud på sin del/aksjepost fra en som ikke har eierandeler i selskapet. Slik jeg forstår det, har jeg ifølge aksjeloven mulighet til å gå inn i salget med forkjøpsrett. Jeg har imidlertid ikke mulighet til å kjøpe hele aksjeposten/andelen som er til salgs. I denne situasjonen er mitt spørsmål hvilken mulighet jeg har ifølge aksjeloven til å kjøpe deler av aksjeposten.

Svar:

Det skal normalt foreligge en avtale mellom aksjonærene som regulerer dette - eller så kan det være at dette reguleres av loven. Jeg anbefaler at du ber om en nærmere rettslig og konkret vurdering av problemstillingen.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: