Kjøpe leilighet i Norge uten å være bosatt her

Publisert: 14.10.2020

Er det mulig at en utlending som bor i Afrika kan kjøpe leilighet i Norge?

Svar:

Det er ikke noe generelt forbud for andre statsborgere å kjøpe fast eiendom i Norge. Men det er den del formaliteter som skal på plass når man kjøper fast eiendom relatert til finansiering, hvitvasking, kundekontroll og overføring av penger, og særlig når dette skjer fra utlandet. Enkelte eiendommer tillater feks. ikke utleie, eller krever styrets godkjenning for å kjøpe, eller forutsetter boplikt. Så det kan være regler som gjør at enkelte eiendommer ikke er mulig å kjøpe for en borger som ikke skal bosette seg på eiendommen.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: