Kjøpe ut ekssamboer

Publisert: 02.11.2021

Jeg og samboer kjøpte leilighet i fjor og gikk inn 50/50. Jeg med egenkapital, og han med kausjonist. Jeg lurer egentlig bare på hvordan dette løses ved et brudd. Jeg kunne tenkt meg å kjøpe han ut, men hvordan blir det med det når jeg ikke har særlig mye oppspart ved siden av? Kan jeg ta mer lån for å kjøpe han ut? Eller må vi rett og slett selge leiligheten?

Svar:

Utgangspunktet for deres respektive eierforhold i boligen er hva dere har avtalt. Dersom dere klart har avtalt at dere skal eie boligen med en ideell halvpart hver selv om dere ikke står for lik finansiering, er utgangspunktet at dere likevel eier en halvpart hver.

Dersom dere ikke har noen klar avtale om eierforhold, og den ene i realiteten har finansiert en større del av boligen, er utgangspunktet at dere ikke eier boligen med en halvpart hver. Det typiske eksempelet er der den ene parten både har skutt inn egenkapital og står ansvarlig for en halvpart av lånet, mens den andre parten kun står ansvarlig for en halvpart av lånet.

Dersom dere har finansiert en halvpart hver, men på ulik måte, kan den ene av dere likevel ha krav på en større del av et salgsvederlag. Dersom du har for eksempel har finansiert din halvpart med egenkapital og lån, og han har finansiert sin halvpart kun med lån og dermed står ansvarlig for mer lån enn deg, vil du ha krav på en større del av salgsprovenyet, all den tid du vil ha mindre lån som skal trekkes fra din halvpart. Dersom samboeren din kun står som kausjonist, er det ikke gitt at han har noen eierandel i boligen i det hele tatt, med mindre det er avtalt.

Mitt råd vil være å søke bistand fra en advokat til å få satt opp en samboeravtale som klargjør eierforholdene og hvilken betydning dette har ved et brudd. Dersom et brudd er nært forestående anbefaler jeg å søke bistand for å få klarlagt deres respektive formue og gjeld, og basert på dette kontakte banken for å få informasjon om dine muligheter for å overta boligen alene.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: