Kjøpe ut søsken fra eiendom

Publisert: 03.09.2020

Vi er flere søsken som eier en eiendom sammen. Jeg skal nå overta eiendommen/kjøpe ut de andre. Kan jeg skrive under som utsteder i skjøtet dersom de andre gir meg bevitnet fullmakt til dette?

Svar:

Det er de andre som skal overføre sin andel til deg, så det trengs ingen fullmakt som utsteder. Det vil være den som er oppført som innsender som sender skjøtet til tinglysing. Men det er de andre eierne som skal signere og overføre sine andeler til deg, og da er det normalt du som ny eier som er innsender til kartverket og får faktura for tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Jeg ser ingen behov for noe fullmakt ved denne overdragelsen.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: