Kjøpt buss med mange feil

Publisert: 10.12.2020

Vi kjøpte en buss som i følge annonsen på finn var feilfri. 10 mnd senere når vi selv tok den inn til EU-kontrollen så var det over 20 store feil med den. På kontrakten står det " dersom bussen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper har grunn til å forvente, eller dersom selger har oppgitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om bussen kan kjøpet heves". Selger nekter å heve kjøpet. Siden det står "selges som den er", hva kan vi gjøre?

Svar:

Bussen bør takseres av fagkyndig som kan vurdere omfanget av feilene og kostnadene ved å få den istand. Hvis kostnadene utgjør en ganske stor del i forhold til kjøpesummen, kan dette tilsi at mangelen er vesentlig og at kjøpet kan heves. Men det som kan være en utfordring her er at det har gått ganske lang tid, og man har plikt til å reklamere snarest mulig.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: