Kjøpt ut av hovedaksjonær

Publisert: 04.08.2020
Emneord:

Jeg eier 10 % av et selskap og lurer på om hovedaksjonærene kan kjøpe meg ut uten noe mer grunnlag enn at de ønsker det. Jeg er klar over at dersom en aksjonær eier 90 % av aksjene kan de kjøpe ut alle andre dersom dette er ønskelig. Hvordan er det hvis aksjene er fordelt på flere? Meg, i tillegg til 2 andre? Kan disse to, siden de eier 90% tilsammen, gå sammen for å kjøpe meg ut?

Svar:

Nei, det kan de ikke. Vilkåret etter aksjeloven er at tvangsutløsning kan gjøres av en hovedaksjonær som selv eller via at datterselskap eier mer enn 90 % av aksjene, og i tillegg har mer enn 90 % av stemmene på generalforsamlingen.

Del denne artikkelen: