Klage på advokat som ble engasjert av dement far

Publisert: 25.03.2021

Jeg har en far som er dement, og som har engasjert advokat i forbindelse med et arveoppgjør, for å forstå taksten som forelå. Vi døtrene forsøkte å si fra til advokaten at han ikke skulle ta saken, men regningen ble på 18 000 kroner før vi fikk stoppet oppdraget. Vi mener advokaten burde ha forstått dette, og at han ved første kontakt fra datter om at han ikke skulle gå videre, skulle ha sluppet saken. Er det støtte for dette i etiske forskrifter el. l for advokater? Bør vi klage han inn?

Svar:

Regler om god advokatskikk pkt 2.1 bestemmer at advokaten skal ivareta sin klients interesse etter beste evne. Med mindre din far er under vergemål kan han engasjere advokat om han mener å trenge det, men advokaten må da være ekstra varsom slik at hun oppfyller kravet om ivaretakelse av klienten. Hvis du mener advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk i kontakten med din far, kan du sende en klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg via Advokatklageordningen.

Del denne artikkelen: