Klage på avslag på sosialstønad

Publisert: 30.09.2019

I rundskriv 35 til sosialtjenesteloven under punkt "4.18.2.19" står det: "Tjenestemottaker kan ikke henvises til å benytte kreditt eller ta opp lån for å sørge for sitt livsopphold." Jeg har ingen inntekt, ingen nettoformue (eller andre midler), men et studielån som overgår mine bankinnskudd. Bør jeg klage på avslaget på sosialstønad? Ved å avslå så henviser de jo meg til å leve på kreditt. Har jeg en god sak?

Svar:

Uten å kjenne alle detaljene i din økonomi, vil jeg på generelt grunnlag anbefale deg å klage på avslaget, med det grunnlaget du viser til.

Del denne artikkelen: