Klage på motpartens advokat

Publisert: 25.11.2021

Jeg hadde en sak som jeg tapte på grunn av løgner og uriktige opplysninger fra motpartens advokat. På dette tidspunktet har jeg samlet alle fakta om bedrag og løgner og ønsker å gjenåpne saken i retten. Jeg har et spørsmål: Kan jeg sende inn en klage på en advokats løgn og manipulasjon i retten i sivil sak i Advokatforeningen og vil dere vurdere det?

Svar:

Det er en rettighet du har til å bringe din klage inn for Disiplinærutvalget i Advokatforeningen. Du finner adresse m.m. på www.advokatenhjelperdeg.no. Jeg skal ikke ha noen formening om hvorledes din klage vil bli behandlet. Men, jeg anser at det vil være en utfordring å få en påstand om løgn og manipulasjon tilstrekkelig dokumentert. Det beste vil være at det kan bli pådømt av overordnet domstol. Hvis du får gjenåpnet saken (for samme domstol), vil du ha et bedre grunnlag for å vurdere om du kan nå frem med en klage på vedkommende advokat. Generelt kan jeg imidlertid si at klager på motpartens advokat kun når frem i sjeldne og grove tilfeller. Dette er basert på både at en advokat ikke skal identifiseres med sin klient samtidig som en advokat har en plikt til å forsvare sin klients interesser med alle tilrådelige midler. Men, det er en grense for alt, og medfører det riktighet at dette er så grovt at du vil få gjenopptatt saken, så vil du også ha gode forhåpninger om å nå frem med en klage. Om saken fortsatt verserer for domstolen(e), så vil nok disiplinærutvalget utsette saken til en dom foreligger.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: