Klage på NAV-avslag

Publisert: 17.06.2019

Jeg fikk et avslag fra Nav klageinstans. Skal ny klage sendes trygderetten? Hva bør en klage videre inneholde? Risikerer jeg noe hvis jeg taper en sak i trygderetten? Noe økonomisk? Kan jeg køyre en sak i trygderetten uten advokat?

Svar:

Dersom du ønsker å bringe et avslag fra NAV Klageinstans inn for Trygderetten, har du en seks ukers ankefrist. Denne er det viktig å overholde, dersom du ikke overholder fristen risikerer du at anken din blir avvist. Det er klokt å sende en foreløpig anke dersom du ser at du vil bruke litt tid på å utarbeide en mer utfyllende anke.

En anke bør inneholde en redegjørelse for hva du mener er feil i avslaget fra klageinstansen. Ellers er behandlingen i Trygderetten gratis, slik at du ikke blir belastet for behandlingen av saken din der. Trygderettens behandling er skriftlig, slik at det i utgangspunktet ikke er behov for advokat i forbindelse med selve behandlingen. NAV har også en veiledningsplikt ovenfor deg, slik at du har mulighet til å henvende deg til NAV for å få bistand til å anke. En advokat vil eksempelvis kunne hjelpe deg med å begrunne anken, og finne frem til relevant praksis. Dersom du har en inntekt under grensene for fri rettshjelp, vil du kunne få dekket nødvendige utgifter til advokat i forbindelse med anken.

Del denne artikkelen: