Klage på NAV-vedtak om pensjon

Publisert: 30.09.2019

Jeg trenger hjelp når det gjelder NAV/pensjon. Jeg mener jeg fikk feil rettledning som har resultert i betraktelig mindre pensjon enn det jeg ble forespeilet. Er det mulighet for noe hjelp her? Og har behov for fri rettshjelp.

Svar:

I klagesaker til NAV kan man få fri rettshjelp dersom man er under inntektsgrensene. Inntektsgrensene er per i dag kroner 246 000 brutto årsinntekt for enslige, og kroner 369 000 samlet for par.

Dersom du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, vil jeg råde deg til selv å ta kontakt med NAV umiddelbart for å tilkjennegi at du er uenig i vedtaket. Som regel løper det en seks ukers klagefrist fra du mottar vedtaket, og fristen må overholdes.

Ettersom jeg ikke kjenner detaljene i saken din, kan jeg på generelt grunnlag si at dersom man kan bevise at man har fått feil informasjon fra NAV, som har medført at man har lidt et tap, bør det være muligheter for økonomisk kompensasjon for dette.

Del denne artikkelen: