Klage på vedtak fra barnevernet

Publisert: 20.05.2021

Etter undersøkelse fra barnevernet får alenemor opphold på familiesenter. Jeg mener det er ikke korrekt, da dette er det tyngste tiltaket, og de har ikke prøvd med andre hjelpetiltak. Det er første bekymringsmelding. Ingen vold, alkohol, narkotika eller alvorlig omsorgssvikt er med i bildet, barnevernet er bekymret over samspill. De sender sak til fylkesnemnda. Hvor stor er sannsynligheten for at mor blir tvunget å reise dit med barna av retten?

Svar:

Barnevernloven bygger på det grunnleggende prinsippet om mildeste inngreps prinsipp. Prinsippet går ut på at barnevernet ikke skal benytte strengere tiltak enn det som er nødvendig. Dersom et mildere tiltak vil være tilstrekkelig for å oppnå målet, skal det mildeste tiltaket benyttes. Som du beskriver er familiesenter et av de aller mest omfattende tiltakene barnevernet har tilgang til, og terskelen for å benytte dette skal være høy.

Om barneverntjenesten i en konkret sak har vurdert det nødvendig å sende mor og barn på et opphold på familiesenter, og de fatter vedtak om dette, kan mor klage og få vedtaket prøvd i Fylkesnemnda. Fylkesnemnda vil da vurdere om vilkårene for å fatte vedtak om opphold på familiesenter er oppfylt, eller om barneverntjenesten burde ha benyttet andre mildere tiltak først.

Uten innsyn i den konkrete sak er det ikke mulig å si noe om sannsynligheten for at Fylkesnemnda vil støtte barneverntjenestens vedtak, eller gi mor medhold. Foreldrene har rett på fri rettshjelp og gratis advokatbistand i saken, og advokaten vil kunne gi konkrete råd i den enkelte sak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: