Klage på vedtak hos NAV

Publisert: 04.01.2021
Emneord:

Hva gjør den lille man når det offentlige feilbehandler, Som noe helt annet enn hva det er søkt om. Og Sivilombudsmannen godkjenner det hele i alle fall to ganger til Nav sin fordel. Man er rettsløs. Men hvordan rette det opp? Det foreligger krystallklare bevis på feil, Men hvordan få de frem i lyset? Når det offentlige ikke sjekker fakta/lover, bare avslår? Hvordan gå frem for å få rettet det opp? Jeg har søkt om Kurs, G11K som er del av en utdannelse. Vil ha erstatning for dette.

Svar:

Når alle klagemuligheter er uttømt, gjenstår å bringe saken for retten til pådømmelse. Alt avhengig av inntekt og formue kan en ha krav på fri rettshjelp. Dette kan det forhåndssøkes om til Fylkesmannen før en kontakter advokat. Advokater kan også forestå en slik forespørsel før en velger å gå til sak. Advokater kan også søke domstolen om fri sakførsel. I motsatt fall må en selv ta risikoen både for egne kostnader og kostnader til motparten/Staten, om en taper søksmålet. Ut fra de verdier som ligger i et utdannelseskurs og avslag i klageinstansene, kan det synes lite formålstjenlig å ta den økonomiske risiko som ligger i en rettssak. Du kan forsøke å finne alternative veier å nå frem på. Den beste veiledning kan du muligens få hos utdanningsinstitusjonen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: