Kommunalt lån mens man venter på AAP

Publisert: 14.08.2018

Har man krav på krisehjelp eller evt gratis kommunalt lån, under påvente av ferdigbehandlet AAP-søknad? Den aktuelle personen har ikke fått utbetalt penger siden februar, da sykepengene tok slutt, men AAP-søknaden er levert for bare tre uker siden. Personen er nylig separert. Legen har skrevet brev med anbefaling om AAP

Svar:

Man kan ha krav på sosialstønad fra NAV. Sosialstønad gis noen ganger som lån.

Del denne artikkelen: