Kommune uten boplikt krever flytting

Publisert: 25.03.2018

Vi har kjøpt et bolighus som vi bruker som vår sekundærbolig. Det er ikke boplikt i kommunen, men vi er likevel blitt truet å flytte folkeregistrert adresse fra hjemkommunen og dit. Det er fremmet forslag fra saksbehandler om tvangsmulkt på 50 000 kr og dagbøter på 1000 kr dersom vi ikke innfrir kravet om flytting. Hva anbefaler dere oss å gjøre? Må vi skille oss slik at en av oss melder flytting? Vi er begge pensjonister og bruker begge boliger ca 40 % av tiden.

Svar:

Råde kommune har en ordning om såkalt nedsatt konsesjonsgrense. Dette betyr at all bebygd eiendom over 0 dekar er konsesjonspliktig med mindre eiendommen skal brukes som helårsbolig.

Bakgrunnen for at enkelte kommuner har nedsatt konsesjonsgrense skyldes først og fremst hensynet til en fast og stabil bosetning. Det kan nemlig være praktisk utfordrende å drive mange lokalsamfunn dersom stadig flere boliger endres til fritidseiendommer. Ordningen med nedsatt konsesjonsgrense sørger derfor for at kommunen kan følge opp at eiendommer som er brukt som bolig eller er planlagt for boligbruk ikke blir til hytter. På denne måten kan kommunen ivareta behovet for et aktivt bomiljø og lokalsamfunn.

Det finnes dessverre ikke så veldig mange alternative løsninger på dette problemet annet enn å melde flytting til kommunen. Dere vil riktignok stå fritt til å leie ut boligen. Videre kan det tenkes at dere kan fremsette en revidert søknad om konsesjon ettersom dere tross alt bruker boligen ganske aktivt. I utgangspunktet er det imidlertid korrekt at dere må følge pålegge om flytting.

Del denne artikkelen: