Konkurranseklausul i arbeidsavtale ved oppsigelse

Publisert: 26.10.2021

Min samboer har sagt opp jobben. Han skal jobbe ut oppsigelsesperioden, og går så i pappaperm. I hans arbeidskontrakt er det en klausul om at han ikke har lov å jobbe i tilsvarende jobb for konkurrent før 1 år er gått. Han har fått jobbtilbud fra konkurrent. Stemmer det at nåværende arbeidsgiver må betale han lønn 1 år etter endt arbeidsforhold, siden de har kontrakt som hindrer han i å begynne i den nye jobben? Må de også betale han for tiden han er i permisjon?

Svar:

Utgangspunktet er at det er arbeidsavtalen, som regulerer disse forholdene. Det er ingen automatikk i dette eller noen lovbestemmelse, som regulerer en konkurranseklausul i detalj. En konkurranseklausul er en gjensidig avtale, som forplikter begge parter og gir begge parter rettigheter. Hvis det er en balanse i dette mellom partene, så vil en konkurranseklausul stå seg. Hvis derimot konkurranseklausulen fremstår som ubalansert til arbeidsgivers fordel, kan den bli satt til side som urimelig. Et yrkesforbud, som ikke gir kompensasjon for avståelsen, vil kunne vektes slik at det er urimelig og slik at den ansatte ikke er bundet av dette, eller bare bundet i en rimelig og begrenset utstrekning. Det er således ikke mulig å gi et konkret og objektivt svar på ditt spørsmål, uten å se på hele avtaleforholdet mellom partene. Om han er i permisjon eller ikke, vil neppe ha noen innvirkning på avtaleforholdet, dvs. pålegge arbeidsgiver andre plikter utover det som følger av avtalen. Hvis det ikke ligger noen kompensasjon for den ansatte enten før eller etter oppsigelsen, vil den ansatte normalt ikke være bundet av et yrkesforbud. Imidlertid må den ansatte være klar over lojalitetsplikten overfor den tidligere arbeidsgiveren. Selv om det ikke gjelder et konkurranseforbud, så står det ikke fritt å benytte erfaring og kunnskaper som er formidlet fra tidligere arbeidsgiver eller utsprunget av spesifikke beskyttelsesverdig informasjon som den ansatte har fått kjennskap til fra det tidligere arbeidsforholdet. Men er det ikke avtalt, kan det ikke pålegges den tidligere arbeidsgiver å utrede en kompensasjon eller erstatning for den ansattes manglende arbeide i ettertid. Hvis din samboer har tatt en tilsvarende jobb for en konkurrent, så er din samboer i faresonen for å bli erstatningsansvarlig om din samboer utnytter kunnskap fra sin tidligere arbeidsgiver eller evt. kundelister/kundeforhold i sitt nye ansettelsesforhold, uansett om han blir kompensert eller ikke fra sin tidligere arbeidsgiver. Dette følger bl.a. av markedsføringsloven.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: