Kraftig kutt i provisjon

Publisert: 02.02.2021

Når man jobber på provisjonsbasert lønn, med en mindre fastlønn i bunn tilsvarende ca 30-35 % av total lønn. Dersom konsernet endrer sine interne retningslinjer, som den enkelte butikken må rette seg etter og det går direkte utover selgers lønn, altså at to av deler av provisjons systemet da mer eller mindre forsvinner eller vannes kraftig ut, tilsvarende 50-70 000kr lavere lønn per. år. Er dette lov, uten at det erstattes med annen ordning / kompensasjon etc?

Svar:

Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Utgangspunktet er imidlertid at den ene part i et arbeidsforhold, ikke ensidig kan endre arbeidsavtalen/avlønningsavtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: