Krav om barnebidrag med tidligere forlik ved dom

Publisert: 11.10.2021

Jeg trenger hjelp til å få vurdert om jeg har en god sak knyttet til bidrag jeg blir krevd. Vi har et forlik ved dom fra tidligere. Barnefar har fått barnetrygd. I tillegg har han også søkt om bidrag. Dette er til tross for at folkeregistrert adresse er hos meg og at rettsboka beskriver fart bosted hos meg.

Svar:

NAV skal legge den faktiske situasjonen til grunn ved fastsettelse av barnebidrag. Det betyr at det er den samværsordningen som blir praktisert for barna som skal være bestemmende for hvor mye samværsfradrag samværsforelderen skal ha.

Dersom dere følger den ordningen som er fastsatt i rettsforliket, så bør denne sendes inn til NAV, slik at de kan legge denne til grunn. Om avtalen ikke lenger følges, må dere dokumentere hva som er dagens faktiske ordning, slik at bidraget kan fastsettes korrekt.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: