Krav om digital tilgjengelighet

Publisert: 13.02.2018

I dagens høyteknologiske samfunn er telefonen et viktig bindeledd mellom privatperson og tjeneste, men er det pålagt på noen måte å være tilgjengelig på telefon eller andre digitale kommunikasjonsplattformer? Eller kan jeg kvitte meg med telefon og e-post så lenge jeg har postadresse?

Svar:

Du er ikke pålagt å ha telefon eller e-post, men du kan heller ikke kreve at all informasjon som sendes ut som masseutsendelse ved SMS eller e-post sendes til deg i vanlig post.

I mange tilfeller vil et krav om skriftlig meddelelse være oppfylt ved at det sendes epost, uavhengig av om du har samtykket i elektronisk kommunikasjon eller ikke. Det forutsetter at du har en e-postadresse, men det forutsetter ikke at du faktisk leser epost eller bruker adressen aktivt. Et praktisk eksempel er meddelelser og varsler etter tvangsfullbyrdelsesloven, som kan sendes elektronisk hvis de er sendt "på en betryggende måte".

Del denne artikkelen: