Krav på erstatning for mangelfull skolegang

Publisert: 17.12.2021

Jeg ble stengt inne på ett rom alene for å få "spesialundervisning" på mellomtrinnet. Det var på grunn av jeg hadde vansker med å konsentrere meg i klasserommet. Jeg fikk kun assistenter som lærere. Jeg fikk ikke noe oppfølgning eller hjelp. Jeg ble holdt fast og klypt, hvis jeg mistet konsentrasjonen. Noen ganger satt de på meg og ga meg blåmerker. Når jeg kom på ungdomsskolen ble jeg satt inn i en klasse igjen og alt gikk fint. Men med vansker. Har jeg erstatningskrav?

Svar:

Det er mulig å gå til sak mot kommunen, og kreve erstatning for mangelfull skolegang og for de hendelsene du har vært utsatt for.

For å få erstatning må en rekke vilkår være oppfylt:
- Eleven mottok ikke den spesialundervisning som eleven hadde krav på da han gikk på skolen i henhold til opplæringsloven.
- Skoleeier må ha opptrådt uaktsomt, jfr. skadeserstatningsloven § 2-1. Kommunen som skoleeier må enten ved organiseringen av skolen, utøvelse av ledelse, ved PP-tjenesten eller ved lærerne være å bebreide for at eleven ikke har fått den opplæring eleven hadde rett på.
- Eleven må ha hatt et adekvat økonomisk tap som følge av mangelfull opplæring. Dersom eleven til tross for mangelfull opplæring, har klart seg økonomisk godt senere i livet, er det normalt ikke grunnlag for å kreve erstatning.
- Det må ha vært en årsakssammenheng mellom det forhold som skoleeier er ansvarlig for og det økonomiske tap som eleven mener å ha hatt som følge av mangelfull opplæring.

Dette er kompliserte saker, hvor bevissituasjonen kan være krevende, ettersom det ofte er snakk om mange år tilbake i tid. Det er derfor å anbefale å kontakte en advokat, som spesialiserer seg på slike saker og søke råd om du har en sak det er verdt å gå videre med eller ikke. Du kan finne en advokat i ditt nærområdet hvis du trykker på knappen "Finn advokat" øverst på denne siden.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: