Krav på hytta til ekssamboer?

Publisert: 22.12.2021

Vi er samboere og skal flytte fra hverandre. Utfordringen er en hytte som ble kjøpt under samboerskapet. Det var en eiendom med 2 hytter som ble kjøpt sammen med hennes bror. Min samboer og hennes bror ble satt opp som eiere, med hver sin hytte. Det ble tatt opp lån i pant av boligen for finansieringen av hytta. Hytta var falleferdig og jeg har pusset opp denne i mange år. Hun har i alle år betalt huslån og jeg alle faste utgifter utenom hytta. Hun mener at jeg ikke har krav på noe av hytta.

Svar:

Utgangspunktet når to personer er samboere, er at de har eneeie. Dette betyr at det partene hadde med seg inn i samboerskapet - og det partene eventuelt måtte kjøpe i løpet av samboerskapet - er deres eneeie.
Det er det reelle eieforholdet som er avgjørende, men i og med at hyttene(e) er tinglyst kun med din samboer som eier er det du som må dokumentere et eventuelt sameie i hyttene(e) med mindre dere har en avtale hvor det fremgår at du er sameier.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: