Kreve hevd på veirett?

Publisert: 21.03.2018

For ca 40 år siden bygde far og 2 av hans brødre veg over naboeiendom som de har fått skriftlig lov til. Men i det tinglyste skrivet som ble laget ble det i siste liten av nabo påført at veg retten kun skal gjelde for far/hans brødre m/ kone og barn. Dvs at det står ikke på våres gr og bnr. Vi er nå 5 etterkommere (barn) som bruker vegen. Har vi hevd på veg rett med tanke fremtiden? Kan vi evt selge våres eiendommer med varig veg rett?

Svar:

Ettersom det er eksplisitt angitt i stiftelsesdokumentet for vegretten at dere som barn skal være rettighetshavere, vil det neppe foreligge grunnlag for hevd. Rettighetserverv gjennom hevd vil normalt sett først være aktuelt i de tilfeller hvor det ikke foreligger et gyldig inngått stiftelsesgrunnlag slik det er gjort i dette tilfellet.

Dersom dere ønsker å selge deres respektive eiendommer med varig vegrett, bør dere i stedet inngå en ny avtale med eieren av naboeiendommen hvor det uttrykkelig fremgår at rettighetshaver skal være den som til enhver tid er eier av brukseiendommene.

Del denne artikkelen: